News

Herdruk CROW-400

29 augustus 2017

Kortgeleden hebben we u geïnformeerd over de vernieuwde CROW. De afgelopen periode heeft de CROW geconstateerd dat er te veel onvolkomenheden zijn opgenomen in de CROW-publicatie 400. ‘Werken in en met verontreinigde bodem’, waardoor CROW het besluit heeft genomen om zorg te dragen voor een herdruk van deze publicatie.

De CROW gaat met deskundigen aan de slag om de onvolkomenheden aan te passen, dit zodat er vanaf 1 januari 2018 een correcte publicatie aangeboden kan worden.

De overgangstermijn wordt met een half jaar verlengd. Dat houdt in dat de CROW-publicatie 400 per 1 januari 2019 van kracht gaat. Ook de start voor het afnemen van examens DLP-R wordt uitgesteld met twee maanden. Vanaf 1 januari 2018 worden de eerste examens afgenomen door CROW.

DEEL DIT