News

Hernieuwbare energie goed voor zo’n 24 miljoen banen

8 februari 2016

Verdubbeling van het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik levert wereldwijd grote voordelen op. Dit blijkt uit een studie van het Internationale Hernieuwbare Energie Agentschap (Irena).

Het bruto binnenlands product (bbp) neemt tot 2030 1,1 procent toe, 1300 miljard dollar. De welvaart groeit wereldwijd met 3,7 procent, het aantal banen stijgt met 24 miljoen. Dat zijn de voordelen van een snellere energietransitie, aldus Irena.

“Het recente akkoord van Parijs is een sterk signaal voor landen om van onderhandelen over te schakelen op actie en om snel de fossiele energievoorziening af te schaffen”, zegt Adnan Amin, directeur-generaal van Irena, tijdens een conferentie in Abu Dhabi waar voor het eerst na ‘Parijs’ gesproken wordt over de uitvoering van het akkoord.

Ook euro-commissaris voor klimaatactie, Miguel Arias Cañete, ziet de voordelen. “Jarenlang is ons voorgehouden dat energietransitie economisch onzinnig is. Nu weten we dat het tegendeel waar is. Vorig jaar is wereldwijd 329 miljard geïnvesteerd in schone energie, bijna zes maal zoveel als in 2004. Alleen al in Europa bedroeg de investering 58,5 miljard”, aldus Cañete in Abu Dhabi.

Een van de gevolgen van de hoge vlucht die de investeringen nemen, is dat de kosten enorm zijn gedaald. Voor zonne-energie met 80 procent sinds 2009, voor windenergie met een derde. Dat de transitie werk genereert, is inmiddels ook bewezen. Zonne-energie levert al twee keer zoveel banen op als kolen en gas, weet Cañete.

Het is voor hem aanleiding om hernieuwbare energie speerpunt van het Europese energiebeleid te maken. “Onze visie is simpel: wij willen een energiemarkt die werkt voor hernieuwbare energie en niet andersom.” Dat de markt volwassen is geworden, blijkt uit het feit dat de investeringen doorgaan, ondanks de lage olieoprijs.

Dat daarmee ook de strijd tegen klimaatverandering een forse duw in de goede richting krijgt, is aanzienlijk meer dan ‘mooi meegenomen’. “Klimaatverandering beperken door de uitrol van hernieuwbare energie en tegelijkertijd andere sociaal-economische doelen bereiken is niet langer een kwestie van of of. Dankzij de groeiende business case voor hernieuwbare energie is een investering in het één een investering in beide”, aldus Irena-topman Amin.

Voor meer informatie over EPA

 Bron: Cobouw
DEEL DIT

EPA opleiding - zonnepanelen installatie

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.