News

Hoofduitvoerders kunnen honderden ongevallen voorkomen!

20 juli 2018

Jaarlijks vinden er honderden ernstige ongevallen plaats in de bouwsector. In 2017 hebben er 451 zeer ernstige ongevallen en 20 dodelijke ongevallen plaatsgevonden. Het aantal dodelijke ongevallen is de laatste twee jaar verdubbeld. In het jaarverslag 2017 van de Inspectie SZW is een stijging van het aantal gemelde arbeidsongevallen te zien. Een negatieve trend die al vijf jaar aanhoudt en die zich moeilijk laat doorbreken.

Michel Schenk, arbeidsinspecteur bij de Inspectie SZW zegt in een interview met Cobouw dat hoofduitvoerders de problemen onder druk van tijd en geld te vaak neerleggen bij de jongens op de werkvloer. Dat zijn nou juist de mensen die graag zo snel mogelijk aan de slag gaan.

Schenk, zelf voormalig hoofduitvoerder, treft dagelijks onveilige situaties aan, die volgens hem met vrij eenvoudige aanpassingen te voorkomen zijn.

Het liefst zou Schenk de hele bouw sector behoeden voor ongelukken. Echter gaat veel van zijn tijd op aan ongevalsonderzoek. Door de stijging van het aantal arbeidsongevallen in 2017, heeft de Inspectie 70% van de tijd aan reactief onderzoek besteed. Het overige deel kon worden ingezet voor proactieve inspecties op veilig en gezond werk. Voor de aankomende jaren is een forse uitbreiding van de Inspectie aangekondigd. Door de versterking van de Inspectie kan de balans de komende jaren worden hersteld naar 50/50.

Hoofduitvoerders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid, vindt Schenk. Zij overzien alles en weten wat er op een dag gebeurt en gaat gebeuren.

“Negenennegentig van de honderd keer gaat het misschien goed, maar dat is vaak meer geluk dan wijsheid.” Een voorbeeld zijn bouwvakkers die op hoogte werken. Weliswaar met persoonlijke beschermingsmiddelen, maar vaak zonder ‘vangrails’.

“Waarom zet je iemand op de rand van een afgrond, als je collectieve maatregelen kunt treffen? Als hoofduitvoerder en werkvoorbereider zou je beter moeten weten. Ga jij daar zelf staan, vraag ik ze weleens. Dan pas gaan ze nadenken.”

Schenk houdt zijn hart vast met de aantrekkende economie. “Als bouwbedrijven niet slimmer gaan werken, en meer gaan nadenken over een veilige werkplaats, vrees ik dat het aantal ongevallen verder stijgt.”

Eerder publiceerde de Inspectie SZW het rapport ‘De Staat van arbeidsveiligheid’. Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW sprak destijds al over een tekortschietende arbeidsveiligheid.

Bronnen: Inspectie SZW, Cobouw
DEEL DIT