News

Hoog aantal ouderen met werkgerelateerde klachten in de bouw

4 september 2017

Uit de PAGO’s (Periodiek Arbiedsgezondheidskundige onderzoeken) van 2016 blijkt dat werknemers vanaf 55 jaar (in de bedrijfstak Bouw & Infra) meer werkgerelateerde klachten hebben dan jongeren in dezelfde bedrijfstak. Meestvoorkomende klachten zijn; last van het bewegingsapparaat en lawaaidoofheid (kwart van het bouwplaatspersoneel). Het uitvoerende, technische en administratieve personeel (UTA) heeft met name last van stress.

95% van de werknemers binnen de bedrijfstak geeft aan dat er voldoende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de veiligheid te borgen. Toch geeft 15% aan zich regelmatig in onveilige situaties te bevinden.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de leefstijl van werknemers in de Bouw & Infra verbetert. De trend op het gebied van overgewicht stabiliseert. Jongeren in de bedrijfstak roken en drinken wel meer dan leeftijdsgenoten, maar naarmate ze ouder worden, verandert dit.

Bron: Volandis

DEEL DIT