News

Hulp gezocht!

13 juni 2017

Sinds mensenheugenis worden er investeringen gedaan op het gebied van veiligheid. Tot op de dag van vandaag zijn wij er allemaal altijd en overal (on)bewust mee bezig. Soms vergeten wij als mens dingen maar worden wij hier door middel van veiligheidsprikkels op geattendeerd. Prikkels die we dan ook nodig hebben bij bijvoorbeeld het instappen van de auto en even de autogordel vergeten. Deze prikkels komen we ook tegen op de werkvloer onder de noemer van ‘De gouden regels’, ‘Life Saving Rules’ of ‘The way we work’.

Bij al van deze veiligheidsvoorschriften gaat er vrijwel altijd één over werken op hoogte en juist hierbij heb ik even jullie hulp nodig.

Bij deze regel wordt er gesproken over valgevaar bij werken op hoogte waarbij je zoals bij iedereen bekend moet kiezen voor een collectieve afscherming in plaats van een persoonlijke beschermingsmiddel. Dit is wel in strijd met het symbool waarbij je een mannetje ziet met een harnasgordel al staande op een soort van platform (want waarom staat hier geen hekje voor!?).

De hoogte waarbij er gebruik moet worden gemaakt van een valbeperkende voorziening varieert nogal van 1,2 naar 1,8 en soms 2 meter. Prima als je dan praat over een collectieve afscherming. Echter bij toepassing van een harnasgordel heeft dit niet veel zin, de effectieve valhoogte van een dergelijke gordel varieert van drie en een half tot vijf en een halve meter (een gordel met een vaste anderhalve meter lijn is het meest ideale met een valhoogte van ca. drie meter dertig).

We weten allemaal dat Risico kans x effect is. In mijn ogen is de kans op vallen bij het dragen van een harnasgordel op een bovengenoemde hoogte GROTER dan wanneer deze niet gedragen wordt (want; struikel, in de knoop raken van de gordel ligt op de loer). Het effect blijft hierbij gelijk.

Trouwens laat ik even achterwege dat het dragen van een veiligheidsgordel geen enkele val voorkomt maar deze slechts beperkt (dus hoezo spreken we hier over een valvoorziening?). Eveneens is het geval dat een werknemer een bepaalde verantwoordelijkheid draagt over zijn of haar harnashordel want zo luidt artikel 11-b van de Arbowet:

De werknemer is met name verplicht om de hem ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken en na gebruik op de daartoe bestemde plaats op te bergen, een en ander voor zover niet krachtens deze wet is bepaald dat werknemers niet verplicht zijn beschermingsmiddelen als vorenbedoeld te gebruiken.

Resumé: voor mijn eigen lering en vermaak ben ik benieuwd of er iemand is in mijn omgeving een onderbouwing heeft voor het dragen van een harnasgordel met positioneringlijn op 1,2; 1,8 of 2 meter hoogte.

Wie wil/kan mij helpen?

Brian Kremer
Adviseur / Veiligheidskundige

DEEL DIT

Valgevaar