News

Informatieplicht energiebesparing bedrijven en instellingen in 2019

9 januari 2019

In het aangepaste Activiteitenbesluit, staat naast de energiebesparingsplicht een informatieplicht voor bedrijven en instellingen. Bedrijven of instellingen die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) gebruiken, moeten aan de informatieplicht voldoen.

Het doel van de informatieplicht is het rapporteren welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder zijn uitgevoerd. Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. De Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) geldt als uitgangspunt.

Na uw eerste rapportage moet u het bevoegd gezag om de vier jaar informeren over de genomen maatregelen binnen uw bedrijf. Voor de rapportage van de informatieplicht is begin 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar. Zorg dat uw rapportage hier uiterlijk 1 juli 2019 binnen is.

Bron: RVO.nl
DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.