News

Inspectie Leefomgeving en Transport meldt meer meldingen gevaarlijke stoffen

28 augustus 2017

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft in 2016 meer meldingen over incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor ontvangen. Sinds 2014 is hier een stijging zichtbaar.De relevante branches hebben minder schroom om meldingen te doen, zo constateert de ILT.

Op basis van artikel 47 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) moeten bedrijven voorvallen of ongevallen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen waarbij gevaar voor de openbare veiligheid is ontstaan of is te duchten direct bij de ILT melden.

Wilt u meer weten? Bekijk de factsheet.

DEEL DIT

Vervoer gevaarlijke stoffen

Relevante links