News

Inspectie SZW gaat gezond en veilig werken in nieuwe zorginstellingen controleren

1 september 2016

De inspectie gaat van half september tot eind december 2016 inspecties uitvoeren bij nieuwe zorginstellingen. Er wordt gecontroleerd of het beleid voor gezond en veilig werken bij deze instellingen op orde is.  Er wordt o.a. nagegaan of deze ‘nieuwe toetreders’ de verplichte RI&E (Risico Inventerisatie en – Evaluatie) hebben met bijbehorend plan van aanpak. Bijzondere aandacht is er voor werkdruk en voor agressie en geweld. Dit zijn veelvoorkomende oorzaken van psychosociale arbeidsbelasting binnen de zorg, het zorgt namelijk voor zo’n 50% van het werkgerelateerde ziekteverzuim in de zorgsector.

Wilt u meer weten over het opstellen van een RI&E?

Bron: Inspectie SZW

DEEL DIT