News

Inspectie SZW verscherpt toezicht op actualiteit arbocatalogi

2 juli 2019

Al vanaf de ontwikkeling van de arbeidscatalogi is er veel verschil in kwaliteit. De ene catalogus beschrijft vele concrete, praktische oplossingen, de ander slechts enkele algemene maatregelen. Daarnaast wordt de ene catalogus regelmatig verrijkt met nieuwe wetenschappelijke en technische inzichten, terwijl een ander na plaatsing jaren geheel gelijk blijft. Hierdoor weet een organisatie vaak niet of de arbocatalogus haar organisatie goed genoeg op weg helpt. De Inspectie SZW constateerde dit verschil ook en besloot hierop in te spelen met nieuwe regelgeving. Deze is per 7 juni 2019 ingegaan. In dit artikel leggen we de voordelen van de Arbocatalogi uit en gaan we in op de nieuwe regelgeving.

Arbocatalogi: wat zijn het?

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. Een doelvoorschrift is een norm in de wet waaraan bedrijven zich moeten houden. Bijvoorbeeld het maximale geluidsniveau.

De catalogus beschrijft technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. Een arbocatalogus kan op branche- of bedrijfsniveau gemaakt worden. Op het Arboportaal is een overzicht met positief getoetste arbocatalogi te vinden.

Geldigheidstermijn

De opvallendste wijziging in de regeling is dat een arbocatalogus voortaan maximaal zes jaar geldig is. Vijf jaar nadat een arbocatalogus positief is getoetst, ontvangen de indieners van de minister een verzoek om de desbetreffende arbocatalogus waar nodig aan te passen en opnieuw ter toetsing aan te bieden. Bij een positieve toets wordt de catalogus vermeld in de bijlage bij de beleidsregel. In dat geval kunnen organisatie ervan uit gaan dat ze, door de oplossingen te volgen, aan de Arbowet voldoen. Catalogi die de toets niet doorstaan of niet opnieuw worden aangeboden, worden door het ministerie verwijderd uit de de bijlage van de Beleidsregel arbocatalogi 2019.

Inhoudelijke controle

Sinds een eerdere wijziging in 2016 toetst de Inspectie SZW de catalogus ook inhoudelijk. Wie nu een arbeidscatalogus indient krijgt verbetersuggesties of eisen van I-SZW retour. De Inspectie gaat na of de beschreven oplossingen voldoen zijn om aan de wettelijke voorschriften te voldoen. Ook bekijkt zij of de oplossingen aan de arbeidshygiënische strategie voldoen.

De nieuwe beleidsregel vormt een extra impuls om in de branche veilig, gezond en plezierig werken door te ontwikkelen. Met als gevolg dat de organisatie weten hoe zij dit beleid in hun organisatie moeten vormgeven.

Bron: Arboportaal
DEEL DIT

inspectie-szw