News

Inspectierapport: tekortschietende arbeidsveiligheid

17 april 2018

Inspectie SZW heeft vandaag het rapport ‘De Staat van arbeidsveiligheid’ gepubliceerd.

Vandaag de dag is er nog steeds sprake van tekortschietende arbeidsveiligheid. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Het aantal arbeidsongevallen stijgt nog ieder jaar. En het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan beroepsziekten loopt in de duizenden. Werkgevers én werknemers: zet arbeidsveiligheid bovenaan de agenda, anders ligt in 2025 het aantal beroepsziekten maar liefst 15% hoger dan nu. Op naar een goede bedrijfscultuur waarin gezond en veilig werken volstrekt normaal is, aldus Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW.

Jaarlijks vinden er 50 – 70 dodelijke ongevallen plaats op het werk. De Inspectie meldt 4100 beroepsziekten met dodelijke afloop! De inspectie doet een beroep op werkgevers en werknemers om arbeidsveiligheid hoog op de agenda te zetten en er naar te handelen.

Van alle beroepsziekten in 2016 gaat het om 113.000 psychische beroepsziekten en 94.000 aan het houding- en bewegingsapparaat.

In 2016 werken 11.000 bedrijven met de kankerverwekkende CMR-stoffen, maar beheersen de risico’s niet adequaat. Bijna 60.000 werknemers werken in bedrijven waar zij kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen, zonder dat het bedrijf deze risico’s adequaat beheerst. Voor blootstelling aan asbest gaat het nog eens om 47.000 werknemers.

Een ander zorgwekkend gegeven is dat slecht 27% van de bedrijven belangrijke risico’s heeft geïnventariseerd. Dit zijn met name de grote bedrijven. Vooral kleine bedrijven hebben vaak geen of een onvolledige RI&E. Tegelijkertijd is het aantal ernstige ongevallen bij kleine bedrijven verhoudingsgewijs veel hoger dan bij de middelgrote en grote bedrijven.

Bekijk hier het volledige rapport van de Inspectie SZW.

DEEL DIT