News

Internetconsultatie wijziging Arbobesluit bouwprocesbepalingen

15 juli 2016

Momenteel loopt een openbare consultatie over de voorgenomen wijzigingen van de bouwprocesbepalingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil betrokken partijen zo informeren over wat er precies verandert en reacties verzamelen over de inhoud van het voorstel.

De internetconsultatie over de bouwprocesbepalingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit loopt tot 4 augustus. De wijzigingen raken vooral opdrachtgevers in de bouw, aannemers en bouwbedrijven.

Rol opdrachtgever gezond en veilig werken

Een werkgever moet zorgen dat zijn werknemers gezond en veilig kunnen werken onder zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Maar ook opdrachtgevers hebben een rol. De aanpassing moet ertoe leiden dat opdrachtgevers in de bouw invulling geven aan hun taak om gezond en veilig werken mogelijk te maken in alle fases van een opdracht (van ontwerp tot oplevering).

Gevolgen gebrek aan aandacht inzichtelijk

De bouwprocesbepalingen zijn gebaseerd op een EU-richtlijn over minimumvoorschriften rondom veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Aanleiding voor deze richtlijn zijn de grote risico’s op ongevallen en ongezonde werkomstandigheden op deze bouwplaatsen. De richtlijn beschrijft de gevolgen van slechte keuzes rondom de bouw of organisatie van werkzaamheden, een slechte planning of een gebrek aan coördinatie. Dit soort risico’s komen voornamelijk voor bij gelijktijdige of achtereenvolgende aanwezigheid van verschillende ondernemingen op dezelfde bouwplaats.

Bron: Arboportaal

DEEL DIT

Veiligheid op het werk

Relevante links