News

Introductie verplicht Energielabel nieuwbouw utiliteitsbouw per 1 juli 2014

1 oktober 2014

Nieuw opgeleverde utiliteitsgebouwen zullen naar verwachting per 1 juli 2014 moeten worden voorzien van een Energielabel. Dit Energielabel, waarbij de feitelijk gerealiseerde energiebesparende maatregelen zijn doorgerekend, zal moeten worden afgegeven door een BRL 9500-06 gecertificeerde organisatie. Het Ministerie van BZK is voornemens dit per januari 2014 wettelijk vast te leggen in de Regeling Energieprestatie Gebouwen.

Op 12 september jl. heeft het CCvD KBI de zogenaamde BRL 9500-06 ‘Energielabel-methode nieuwe utiliteitsgebouwen’, vastgesteld. Deze BRL 9500-06 verwijst naar de nieuwste versie van het opnameprotocol op basis waarvan het Energielabel wordt vastgesteld. De BRL 9500-06 wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Harmonisatie Commissie Bouw en de Raad voor Accreditatie. Daarmee zijn de eerste vervolgstappen gezet op weg naar het gecertificeerd afgeven van Energielabels voor nieuw opgeleverde utiliteitsgebouwen.

Organisaties die Energielabels voor nieuw opgeleverde utiliteitsgebouwen willen gaan afgeven, kunnen zich vanaf nu op certificatie gaan voorbereiden. Op www.isso.nl staat meer informatie over de invulling van de detailmethodiek voor het opstellen en afgeven van Energielabels voor utiliteitsbouw.

Vanaf maart kunnen bij het CITO examens worden afgelegd om het bewijs van vakbekwaamheid voor de in BRL 9500-06 opgenomen detailmethodiek te kunnen behalen.

Binnenkort kunt u bij Kader de cursus energielabel nieuwbouw utiliteitsbouw (EPN-U) ter voorbereiding op het CITO examen volgen. Ook kunt u vanaf dan bij ons terecht voor certificeringsbegeleiding volgens de nieuwe BRL 9500-06.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van onze cursus energielabel nieuwbouw utiliteitsbouw en certificeringsbegeleiding volgens BRL 9500-06? Meld u dan hier aan!

Bron: KBI

 

DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.