News

Invoering NTA 8800 per 1 januari onomkeerbaar

12 oktober 2020

Minister Ollongren reageert vandaag op de aangenomen motie Koerhuis van 22 september, die de prijs van het energielabel laag wil houden per 1 januari 2021. Het vasthouden aan het huidige vereenvoudigd energielabel is in strijd met de EPBD richtlijn, omdat het VEL niet is uitgedrukt in kWh/m2 en de bepalingsmethode niet is beschreven volgens de normen, zo meldt minister Ollongren in de brief. Bovendien zou het voor de sector, die zich op de wijzigingen van BENG en de nieuwe energielabelsystematiek aan het voorbereiden is, veel problemen opleveren. FedEC heeft dit punt kracht bij gezet middels een brief aan de minister.

Betrouwbare informatie

Consumenten die een woning gaan kopen of huren hebben belang bij betrouwbare informatie over de energiezuinigheid, het aandeel hernieuwbare energie en de energieprestaties. De minister belooft om een internationale vergelijking te laten maken van prijzen in andere Europese lidstaten met gelijke condities en gaat de initiatieven rondom verdere digitalisering en datakoppelingen volgen zodat op termijn wellicht ook hierdoor kostenreducties mogelijk zijn. De minister zegt toe om in de tweede helft van 2021 haar bevindingen te delen.

Aansprakelijkheid

Ten aanzien van de aansprakelijkheid van de adviseur bij het afgeven van een foutief energielabel zegt de minister dat dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Aan energieadviseurs worden kwaliteitseisen gesteld in een certificeringssysteem en door de woningopname door een vakbekwaam energieadviseur te laten doen wordt het energielabel voor woningen vanaf 1 januari 2021 betrouwbaarder. Of in een concreet geval aansprakelijkheid moet worden aangenomen door de adviseur hangt ook af van de inhoud van contractuele verhoudingen tussen de energieadviseur en opdrachtgever.

De gehele Kamerbrief vindt u hier.

Vakbekwaamheid Energieprestatieadviseurs

Bent u al vakbekwaam EPA adviseur? Tot 1 januari 2021 kunt u volgens de huidige methodiek uw functie blijven uitvoeren. Om daarna gebouwen op te nemen zult u volgens de nieuwe methodiek gediplomeerd moeten zijn. Dat betekent dat u vóór 1 januari 2021 het aanvullende examen moet hebben behaald.

Wij bieden hiervoor de volgende opleidingen:

DEEL DIT

Rijksoverheid

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.