News

Invoering Veiligheid in Aanbestedingen uitgesteld naar 2022

13 augustus 2020

De ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben besloten om veiligheidsbewustzijn als verplichting op te nemen in aanbestedingen of contracten, onder de naam Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Vanwege corona wordt de invoering van ViA met een jaar uitgesteld.

De beoogde invoeringsdatum van Veiligheid in Aanbestedingen van 1 januari 2021 wordt vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 1 januari 2022. Vanaf die datum wordt van inschrijvers verwacht dat zij minimaal voldoen aan trede twee. De planning is dat per 1 januari 2024 minimaal trede drie wordt vereist. Inschrijvers moeten minimaal voldoen aan trede twee van de NEN Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder).

Wat doet de ladder?

Het toepassen van de NEN Safety Culture Ladder (of Veiligheidsladder) heeft als doel om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen, wordt niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren. Zo ontstaat een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector. Bij certificering op de Veiligheidsladder wordt het daadwerkelijke veiligheidsgedrag ge-audit, wat een geheel ander karakter heeft dan een systeemaudit.

De NEN Veiligheidsladder in uw organisatie implementeren? Uw organisatie dient een aantal stappen te doorlopen om in aanmerking te komen voor het Veilig Bewust Certificaat, welke stappen dit zijn en wat hieraan voorafgaat leert u in de training Veiligheidsladder. Tevens krijgt u handvatten om een trede omhoog te klimmen op de ladder!

Bron: Bouwend Nederland
DEEL DIT

bouw-project-veiligheid

Relevante links