News

Is veiligheidsmanagement op bouwlocaties noodzakelijk?

1 maart 2016

Herkent u de spanning tussen enerzijds de scherpe planning waarmee aannemers een bouwproject realiseren en anderzijds de zorg voor veiligheidsmanagement? Een projectveiligheidscoördinator biedt uitkomst!

De projectveiligheidscoördinator is dé veiligheidskundige op het project. Hij of zij bevindt zich in het spanningsveld tussen risico’s nemen en belangen van zowel de opdrachtgever als opdrachtnemers. Hij zorgt dat de planning wordt gehaald én dat dit veilig gebeurt!

Hoe ziet project veiligheid bij bouwprojecten eruit?
De veiligheidskundige legt in de voorbereidingsfase het fundament voor de veilige realisatie van het project. Hij maakt afspraken en instructies over de werkzaamheden van de onderaannemers, tuigt samen met hen het veiligheidsmanagement op en legt dit vast in een VGM deelplan. Ook beoordeelt hij veiligheidsplannen van toeleveranciers en subcontractors.

Tijdens de uitvoeringsfase zorgt de veiligheidskundige dat de uitvoering soepel verloopt en stuurt hij de betrokken partijen aan. Zo creëert hij een plezierige werksfeer én liggen de afspraken duidelijk vast. Afspraken over o.a. ‘werken op hoogte’, ‘opslag materiaal’ en ‘afvoeren afval’ zijn dankzij de veiligheidskundige bekend bij alle betrokkenen.

Case: Veiligheidsmanagement bij de bouw van de Elfstedenhal
Kader heeft in opdracht van de hoofdaannemer het veiligheidsmanagement voor de bouw van de elfstedenhal in Leeuwarden verzorgd. Een karakteristiek gebouw dat nu is gelinkt aan de Elfstedentocht. Zowel de opdrachtgever, hoofdaannemer als onderaannemers kijken met tevredenheid terug op de plezierige en constructieve samenwerking met resultaat, waarbij aan de veiligheid geen enkele concessie is gedaan. Het veiligheidsmanagement op bouwlocaties is noodzakelijk!” Om een indruk te krijgen van hoe veiligheidsmanagement werkt, nodigen wij u uit om de video van het Veiligheidsmanagement bij de Elfstedenhal te bekijken.

DEEL DIT

Veiligheidskunde - procesveiligheid