News

Jaarlijks 2000 minder doden in EU door aanpak kankerverwekkende stoffen

30 mei 2016

Jaarlijks sterven in Europa meer dan honderdduizend mensen door het werken met kankerverwekkende stoffen. Voor Nederland reden om dit onderwerp als één van de prioriteiten van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Raad naar voren te schuiven. Bij de start van een driedaagse Europese conferentie in Amsterdam over werk-gerelateerde kanker zei Minister Asscher blij te zijn met de stappen die de Europese Commissie op dit terrein zet. Eerder deze maand kondigde de Europese Commissie een voorstel voor 13 nieuwe beschermende grenswaarden aan.

Eurocommissaris Thyssen: “Kanker heeft enorme gevolgen voor werkenden, hun families, het bedrijfsleven en de maatschappij. Met dit voorstel zullen wij in de komende 50 jaar 100.000 mensenlevens redden. Bescherming van werkenden speelt een centrale rol bij het streven van de Commissie naar een sterk sociaal Europa.”

Er zijn bedrijven die voldoen aan de regelgeving met betrekking tot kankerverwekkende stoffen. Anderen kunnen hulp gebruiken. Daarom is vandaag, op initiatief van Nederland, de aftrap gegeven voor de ‘Roadmap on Carcinogens’. De Roadmap is een vrijwillig actieprogramma dat voorziet in de uitwisseling van goede praktijken, het vergroten van de kennis bij bedrijven over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en hoe dit effectief terug te dringen. Het actieprogramma loopt door tot in het Oostenrijkse voorzitterschap in 2019. Werkgevers en werknemers, vooral ook in het midden- en kleinbedrijf worden zo ondersteund bij het ontwikkelen van maatregelen die zorgen dat de nieuwe grenswaarden worden gerealiseerd.

Aan het slot van de conferentie hebben de zes initiatiefnemers van de Roadmap een eerste belangrijke stap gezet door het ondertekenen van een convenant. Dit zijn de Europese werknemers- en werkgeversorganisaties, het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, de Europese Commissie en de overheden van Oostenrijk en Nederland. Zij committeren zich om de preventie van werk-gerelateerde kanker zeker tot in 2019 als prioriteit op de agenda te houden.

Het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk zal actief bij gaan dragen aan de Roadmap, zowel in Nederland als daarbuiten.

 

Bron: Arboportaal

DEEL DIT