News

Jaarverslag Inspectie SZW 2019

12 juni 2020

Ieder jaar publiceert de Inspectie SZW haar jaarverslag. Dit jaar valt de publicatie midden in de coronacrisis. Ook voor de Inspectie SZW betekent de crisis een andere inzet van haar capaciteit.

“Op het moment dat dit jaarverslag wordt gepubliceerd laat het coronavirus al bijna drie maanden lang ons normale leven uit de rails lopen. De impact op samenleving en economie is daarbij zo groot, dat het terugblikken naar 2019 in een jaarverslag wat onwerkelijk aanvoelt. (…) Het is een nieuwe realiteit, waar we met de beschikbare instrumenten zo goed mogelijk op inspelen. Toch is er het afgelopen jaar op het werkterrein van de Inspectie ook veel gebeurd dat – ook in deze tijd – zeker het benoemen waard is.”

- Marc Kuipers - Inspecteur-Generaal, Inspectie SZW

Aangepaste werkwijze

In 2019 is de uitvoering van het Meerjarenplan 2019–2022 van de Inspectie goed op stoom gekomen. De Inspectie voert haar taken op een wijze uit die past bij de andere werkelijkheid die op het inspectiedomein is ontstaan. Het meldingenproces is opnieuw ingericht. Om de coronameldingen te registeren en van een adequate opvolging te voorzien. In eerste instantie via toezicht op afstand, waar nodig met fysieke inspecties. Urgente arbeidsongevallen en misstanden vragen onverminderd inspectie of onderzoek ter plekke. Actieve inspecties ter plekke zijn opgeschort, tenzij er aanleiding is om wel ter plekke te gaan.

Prioriteiten uit het Meerjarenplan

De inspectie heeft verder gewerkt aan de prioriteiten uit het Meerjarenplan, zoals fors meer inzetten op de aanpak van oneerlijk werk en arbeidsuitbuiting. Maar ook: intensivering van het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het opvoeren van het aantal gezamenlijke inspecties met andere inspectiediensten bij grote chemische bedrijven. De aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie is versterkt en op het terrein van arbeidsomstandigheden wordt meer ingezet op de preventieve aanpak.

Extra middelen

De extra middelen die de inspectie kreeg op grond van het regeerakkoord, maken het mogelijk om – naast het reguliere inspectiewerk – flinke slagen te maken op de genoemde prioriteiten. De instroom van 172 nieuwe medewerkers is daarbij een belangrijke factor. Een groot deel betreft inspecteurs en rechercheurs. Zij volgden in 2019 een interne opleiding en sommigen van hen waren al in 2019 operationeel inzetbaar; anderen zullen volgen in 2020. De extra medewerkers, die tot aan 2023 zullen instromen, worden voor het meerendeel ingezet op eerlijk werk en arbeidsuitbuiting.

Meer aandacht voor gezond en veilig werken met nadruk op preventie

Ook in 2019 loopt het aantal meldingen van ernstige arbeidsongevallen op. Dit heeft invloed op de capaciteit die beschikbaar is voor actieve inspecties. De stijging van capaciteit die nodig was voor ongevalsonderzoeken en meldingen gezond en veilig werk is in 2019 tot staan gebracht. In 2019 is een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek voortgezet, met als doel het veiligheidsniveau en –bewustzijn van bedrijven waar een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden te verhogen. De eerste resultaten van een pilot laten gunstige resultaten zien.

In 2019 heeft de Inspectie ingezet op een intensivering van de naleving van de kernverplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Eind 2019 is de Inspectie begonnen om vanuit het programma Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) bij een groep van circa 400 bedrijven (schriftelijke) controles uit te voeren op de volledigheid van de vereiste RI&E.

Bron: Jaarverslag Inspectie SZW
DEEL DIT