News

Kabinet negeert adviezen omtrent jaarwisseling

13 december 2018

Het kabinet negeert de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport ‘Veiligheidsrisico’s jaarwisseling’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2017.

Ieder jaar is er een dodelijk slachtoffer te betreuren en belanden zo’n 500 personen tijdens de jaarwisseling op de spoedeisende hulp. Vuurwerk zorgt ieder jaar voor veel schade, letsel en overlast. Opvallend is dat van de honderden mensen die gewond raken door vuurwerk, ongeveer de helft een omstander is. Iemand die dus zelf geen vuurwerk afstak. De Raad constateert dat de enige manier om burgers adequaat te beschermen is, door de bron ervan weg te nemen. Zij vindt dat de individuele vrijheid van het afsteken van vuurwerk niet opweegt tegen de gevaren die dat oplevert voor het individu zelf en voor anderen.

De Raad verwijt het kabinet dat zij geen structurele maatregelen nemen die leiden tot een daling van slachtoffers, incidenten en schade door toedoen van vuurwerk.

De aanbevelingen in het rapport van de Raad zijn gericht op;

  • het beperken van de gevaren die uitgaan van consumentenvuurwerk;
  • het bestrijden van illegaal vuurwerk;
  • het terugdringen van verstoringen van de openbare orde.

Deze onderwerpen hangen in de praktijk nauw met elkaar samen. De beschreven aanbevelingen zijn:

  • Verbied vuurwerk dat in de praktijk de grootste inbreuk maakt op de veiligheid doordat het zorgt voor letsel (vuurpijlen) en overlast (knalvuurwerk).
  • Zorg voor meer inzicht in de relatie tussen het type vuurwerk en de omvang en ernst van het letsel en neem indien noodzakelijk nadere maatregelen.
  • Verplicht verkopers van consumentenvuurwerk tot gratis verstrekking van vuurwerkbrillen en aansteeklonten en tot het geven van voorlichting over veilig gebruik van de verkochte vuurwerkartikelen.
  • Versterk de opsporing en vervolging van de handel in illegaal vuurwerk.
  • Bevorder op Europees niveau een verdere beperking van vuurwerkrisico’s door aanscherping van Pyrorichtlijn. Denk daarbij in het bijzonder aan een verbod op de productie van zwaar professioneel knalvuurwerk waar geen legale markt voor is.
  • Evalueer maatregelen voor de jaarwisseling op effectiviteit.
  • Stimuleer en ondersteun burgers bij het organiseren van activiteiten voor een veilige viering van de jaarwisseling.

Vuurwerk is de belangrijkste bron van onveiligheid tijdens de jaarwisseling. Daarom is de aanbeveling over vuurwerk met afstand de belangrijkste aanbeveling uit dit rapport.

Medio november hebben de minister (Grappenhaus) en staatssecretaris aan de Tweede Kamer laten weten dat ze het Vuurwerkbesluit gaan aanpassen. Dit houdt in dat gemeenten met ingang van de jaarwisseling 2019-2020 de expliciete bevoegdheid hebben om hun gehele grondgebied vuurwerkvrij te maken. De OvV vindt dat iedere burger dezelfde mate van bescherming verdient en dat het besluit dus niet bij de Gemeenten thuis hoort.

DEEL DIT