News

Kader lid NEN Normcommissie voor auditing

3 april 2017

Namens Kader, bureau voor kwaliteitszorg heeft Paul Brinker (Teammanager Managementsystemen & Certificatie) recentelijk zitting genomen in de NEN Normcommissie voor ISO 19011: Richtlijnen voor het uitvoeren van audits. ISO 19011 is één van de meest toegepaste normen ter wereld. In nagenoeg alle managementsystemen wordt hier aan gerefereerd.
Met het lidmaatschap heeft Kader direct invloed op internationale standaarden, daar waar het gaat om het uitvoeren van interne audits en externe audits. Naast de normcommissie ISO 19011 zal Kader ook vertegenwoordigd zijn in het Platform managementsystemen.

Kader laat met deze deelnames zien dat zij op nationaal en internationaal niveau betrokken is bij de ontwikkeling van normen voor managementsystemen.

DEEL DIT

NEN Kader