News

Kennissessie werkbakken en werkplatforms

9 juli 2020

Per 1 juli 2020 is het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd ten aanzien van het gebruik van het toepassen van werkbakken en werkplatforms. Vanaf dat moment mogen werkbakken aan hijskranen alleen gebruikt worden voor goederenvervoer en niet meer voor personenvervoer. Aanleiding hiervoor is een aantal incidenten met hijskranen die de Inspectie SZW onderzoekt.

Wanneer u toch een werkbak of werkplatform wilt gebruiken, dan mag dit alleen wanneer er geen andere veilige methode bestaat. Met een schriftelijke onderbouwing zal moeten worden aangetoond dat het inzetten van een werkbak in de specifieke situatie het meest veilig is. Bijvoorbeeld door Fine een Kinney analyse.

Nieuwe problemen?

De branche voor verticaal transport roert zich met betrekking tot de wetswijziging. Als opleidings- en adviesorganisatie horen wij veel positieve signalen over de invoering van een extra toets moment. Toch is niet iedereen overtuigd van de nut en noodzaak. Want lopen we de specialisten in hijs- en heftechniek niet onnodig voor de voeten? Creëert deze wetgeving niet alleen nieuwe problemen? Kader heeft met samenwerkingspartners in het verticaaltransport besproken hoe we bedrijven kunnen helpen met advies en training.

Aan de slag

Deze wetswijzigingen zijn erg theoretisch, tijdens de digitale kennissessie bespreken we samen met een gecertificeerd Veiligheidskundige de praktijk. Op basis hiervan leert u hoe u de toetsing goed voorbereidt en daarmee het proces soepel laat verlopen.

Wilt u meer weten over deze kennissessie? Download hieronder de factsheet!

 

Wilt u zich inschrijven? Dat kan!

DEEL DIT

Kennissessie werkbakken en werkplatforms