News

Kerndeskundigen toegang tot RI&E

4 september 2018

Staatssecretaris van Ark wil bevorderen dat bedrijfsartsen daadwerkelijk toegang hebben tot de Risico Inventarisatie en Evaluatie van werkgevers. Hierover is ze in gesprek met betrokken partijen en informeert ze de Tweede Kamer.

Het recht op inzage in de RI&E is al vastgelegd in de huidige wet- en regelgeving. (Zie ook: Wettelijke verplichtingen aan de RI&E) Toch blijkt dat  kerndeskundigen (waaronder bedrijfsartsen) incidenteel geen toegang krijgen tot de RI&E. Veel van de taken van een kerndeskundige kunnen alleen goed verricht worden als men goed geïnformeerd is over de risico’s van de betreffende organisatie. Dit houdt dus ook in: inzage in de RI&E.

Kerndeskundigen geven aan dat het weliswaar niet vaak voorkomt dat een werkgever geen inzage geeft, maar dat zij het wel wenselijk vinden dat het ‘inzage recht’ nadrukkelijker in de wet wordt opgenomen. Ook willen de kerndeskundigen graag dat de recht op inzage ook van toepassing is op bijvoorbeeld het ongevallenregister, het verzuimbeleid en de verzuimgegevens.

Lees hier ook: Voordelen van de RI&E.

De reden waardoor kerndeskundigen geen inzage krijgen in de RI&E zit vaak in een gebrek aan kennis van de werkgever. Hij ziet niet het belang van inzage door de kerndeskundige. Staatssecretaris van Ark vindt het daarom erg belangrijk om regelgeving goed uit te leggen aan werkgevers. Een andere reden waardoor werkgevers geen inzage willen geven is dat de RI&E bedrijfsgeheimen bevat. Kerndeskundigen moeten deze informatie vertrouwelijk behandelen. Hierover is extra informatie opgenomen op het Arboportaal. Als er een risico bestaat kan de werkgever de kerndeskundige ook een geheimhoudingsverklaring laten tekenen. Ook hierover is informatie opgenomen op het Arboportaal.

Staatssecretaris van Ark concludeert dat er zich incidenteel problemen voordoen bij de inzage in de RI&E door kerndeskundigen, maar dat extra regelgeving op dit moment te ver gaat.

“De kerndeskundigen kunnen zich immers beroepen op hun professionaliteit en in het kader van hun taakuitoefening de werkgever dringend verzoeken deze informatie beschikbaar te stellen. Ik vind het wel belangrijk om de situatie te volgen en daarbij ook te kijken naar andere onderwerpen dan alleen de RI&E. In mijn gesprekken en contacten met de kerndeskundigen zal ik dit punt aan de orde stellen. Ik neem dit punt ook mee bij nog uit te voeren evaluatieonderzoek en verwacht u over de uitkomsten in 2020 nader te kunnen informeren.”

DEEL DIT