News

Kosten en baten veilig en gezond werken

30 mei 2016

Investeren in veilig en gezond werken, wat kost het en wat levert het op? Naast concrete kostenbesparingen zal een veilige, gezonde werkomgeving ook bijdragen aan een hogere medewerkerstevredenheid en productiviteit. Verschillende tools helpen u om een beeld te krijgen van de kosten en baten bij verschillende investeringen. Welke punten hebben in uw bedrijf aandacht nodig? Start daarvoor met de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en kom erachter waar in uw bedrijf kansen liggen.

Kosten: welke acties neemt u?

Laten we er niet omheen draaien, veilig en gezond werken brengt kosten met zich mee. Het startpunt van een continu verbeterproces is de RI&E: een gestructureerde methode om in kaart te brengen op welke punten veilig en gezond werken in uw organisatie kan worden verbeterd. Dit kunt u zelf, in samenwerking met enkele medewerkers, doen aan de hand van een branche-RI&E-instrument. Deze zijn beschikbaar voor tal van branches, zodat u niet zelf alles hoeft uit te vinden.

Baten: van concrete kostenbesparingen tot hogere productiviteit

Na de kosten komen de baten. De baten van het nemen van preventieve maatregelen zijn divers en variëren van concrete kostenbesparingen tot meer kwalitatieve baten zoals een positief imago en een betere kwaliteit van de producten of dienstverlening.

Structurele kostenbesparingen worden gerealiseerd door lagere verzuimkosten, minder noodzaak voor vervanging van personeel en lagere schadeposten als gevolg van ongevallen. Veilig en gezond werken resulteert tevens in minder procesonderbrekingen. Bedrijven blijken bovendien premiekortingen of lager eigenrisico te kunnen krijgen bij verzekeringen.

De meer kwalitatieve baten zijn minder gemakkelijk in geld uit te drukken, maar een actief beleid voor veilig en gezond werken, verhoogt de medewerkerstevredenheid, wat weer leidt tot een hogere productiviteit en minder verloop. Een hogere productiviteit kan ook gerealiseerd worden door het aanpassen van werkmethoden of materieel waarmee gezonder en efficiënter gewerkt kan worden! Een werkgever met oog voor zijn werknemers maakt het bedrijf aantrekkelijk om te gaan werken.

Uit de RI&E volgt een plan van aanpak dat sterk afhankelijk is van de omvang en het type risico’s in uw bedrijf. De acties in dit plan zullen in sommige gevallen investeringen vragen. Ook het onderhoud van maatregelen en hulpmiddelen kan kosten met zich meebrengen.

 

Bron: Arboportaal

DEEL DIT

preventiemedewerker