News

Landelijk Asbestvolgsysteem verplicht per 1 maart 2017

2 maart 2017

Het gebruik van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is per 1 maart 2017 verplicht gesteld voor asbest-inventarisatiebureaus en asbestverwijderingsbedrijven.

Het LAVS is een webapplicatie waarmee asbestgegevens van elke fase in de keten van asbestverwijdering, vanaf inventarisatie tot en met de stort, worden bijgehouden. Het LAVS volgt de wet- en regelgeving en zorgt ervoor dat ketenpartners de juiste informatie hebben.

Bron: Arboportaal

DEEL DIT

asbest