News

Landelijke bijeenkomst programma Eerlijk, Gezond en Veilig werken

17 september 2018

Het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk richt zich op het stimuleren van goed werkgeverschap bij alle werkgevers; groot en klein, binnen elke branche. Goed werkgeverschap houdt in dat werkgevers zorgen voor eerlijk, gezond en veilig werk.

7 november vindt de eerste landelijk bijeenkomst plaats van het programma Eerlijk, Gezond en Veilig werk. Dit is bedoeld voor brancheorganisaties, kennisinstituten, bedrijven en andere betrokken partners, die aan de slag willen om eerlijk, gezond en veilig werk te bevorderen. Het uitwisselen van kennis en ervaring zal centraal staan.

DEEL DIT

bouw-project-veiligheid