News

Lijst kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd

3 juli 2018

Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant. Bekijk de nieuwe lijst met kankerverwekkende en mutagene stoffen (Staatscourant 2018, nr. 35478) van het ministerie van SZW. Het teken ‘•’ geeft aan dat de stof is toegevoegd of gewijzigd sinds de vorige publicatie van de SZW lijst (in januari 2018, Staatscourant 2018, nr. 21).\

Meer weten over het werken met gevaarlijke stoffen?

Bron: Arboportaal

DEEL DIT

CMR stoffen