News

Lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

20 februari 2018

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een lijst met 327 potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gepubliceerd. De lijst met potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is een hulpmiddel voor bedrijven en vergunningverleners. Doel van het overheidsbeleid is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren.

De lijst is opgesteld naar aanleiding van de groeiende bezorgdheid over de chemische stoffen die vrijkomen bij industriële processen. Vooral relatief onbekende stoffen, zoals GenX, baren de autoriteiten veel zorgen.

Bron: RIVM

DEEL DIT