News

Longemfyseem als beroepsziekte, of is het houden van duiven de oorzaak? Wat oordeelt de rechter?

3 april 2019

Een werknemer valt na jaren werkzaam te zijn geweest bij een bedrijf dat schokbrekers voor auto’s produceert uit wegens ziekte. De man is als lasser werkzaam geweest en is hierbij jarenlang blootgesteld aan metaalstof en lasdampen (lasrook). Bij nader onderzoek wordt longemfyseem vastgesteld. Is het longemfyseem een beroepsziekte? Of is de ziekte een gevolg van andere omstandigheden, zoals hobby’s en genetisch erfelijke achtergrond?

Beroepsziekte?

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden (beroepsziekten.nl). Maar hoe wordt eigenlijk bepaald of een ziekte of aandoening inderdaad het gevolg is van belasting in arbeid of arbeidsomstandigheden?

In dit geval spreekt het bedrijf tegen dat het longemfyseem is veroorzaakt door de werkzaamheden binnen het bedrijf. Het verband tussen de eventuele blootstelling aan lasrook en de ziekte is volgens het bedrijf in de wetenschappelijke literatuur omstreden. Verder is er volgens het bedrijf longgeneeskundig onderzoek nodig om te kijken in hoeverre andere factoren zoals het roken van de werknemer, genetische aanleg voor longklachten en het houden van duiven, het longemfyseem kunnen hebben veroorzaakt.

Duivenmelkerslong

De gevolgen van roken op de longen kennen we allemaal, de stoffen in tabak tasten de longblaasjes namelijk blijvend aan. In dit voorbeeld wordt echter ook het houden van duiven genoemd als mogelijke oorzaak voor het longemfyseem. Maar hoe zit dit eigenlijk?

Bij het inademen van duivenstof kan een ontsteking in en rond de longblaasjes en de kleinste luchtwegen ontstaan. De ontsteking is eigenlijk een hevige allergische reactie van het immuunsysteem. Het gaat om een allergische reactie op bepaalde eiwitten die afkomstig zijn van duiven. Deze eiwitten zitten hoofdzakelijk in de ontlasting en uitwerpselen van deze vogels.

Deskundig oordeel

Om te kunnen beoordelen hoe groot de kans is dat het longemfyseem is ontstaan tijdens de werkzaamheden heeft de kantonrechter een deskundige (longarts) aangesteld. Het rapport van de deskundige is medeondertekend door een arbeidshygiënist.

Op de vraag ‘Hoe groot schat u in het algemeen de kans in dat blootstelling aan lasrook tijdens het werk longemfyseem kan veroorzaken?’ antwoord de deskundige: ‘Hoewel sluitend bewijs ontbreekt bestaat meer recent voldoende consensus over de aanwezigheid van een causaal verband tussen blootstelling aan lasrook en het optreden van COPD. Aangenomen wordt dat lasrook bij een beroepsmatige blootstelling van < 1 mg/m3 TGG geen emfyseem kan veroorzaken. Bij een beroepsmatige blootstelling van > 1 mg/m3 TGG is dit wel mogelijk, maar kan in het algemeen de kans op emfyseem niet betrouwbaar worden uitgedrukt in een percentage, zelfs niet binnen een bepaalde bandbreedte.’

Verder zegt de deskundige dat de diagnose COPD met ernstig emfyseem kan worden gesteld. Na de beoordeling van de blootstelling aan lasrook en andere risicofactoren is een causaal verband met beroepsmatige blootstelling aan lasrook plausibel en wordt het waarschijnlijk geacht dat blootstelling aan lasrook bij de werknemer emfyseem heeft veroorzaakt. Arbitrair bedraagt de kans ten minste 50%.

Blootstelling aan lasrook komt als belangrijkste factor naar voren, waarbij genetische aanleg meer moet worden beschouwd als voorwaarde om emfyseem te kunnen ontwikkelen. Van alle andere risicofactoren speelt alleen een onbekende andere oorzaak een rol, maar de kans dat deze factor het emfyseem bij deze werknemer heeft veroorzaakt moet aanzienlijk lager worden ingeschat. De kans op COPD door een onbekende oorzaak komt op basis van de literatuur uit op 10%.

De luchtkwaliteit en stof in het duivenhok kunnen van inlvoed zijn op de longen. Echter kan dit volgens de deskundige niet de oorzaak zijn van het emfyseem.

Beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter veroordeelt het bedrijf voor een bedrag van €25.000,- te betalen aan de werknemer, als voorschot op de (im)materiële schade, alsmede de resterende schade welke schade nader dient te worden opgemaakt bij staat. Ook wordt het bedrijf veroordeelt in de proceskosten van de werknemer.

Bron: Uitspraken.rechtspraak.nl, luchtreinigeradvies
DEEL DIT

duiversmelklong

Relevante links