News

‘Meer maatregelen nodig verwijderen asbestdaken’

15 februari 2016

De asbestverwijderingsbranche dringt bij staatssecretaris Dijksma (infrastructuur en milieu) aan op maatregelen om het verbod op asbestdaken te kunnen handhaven.

In 2024 moeten alle asbestdaken zijn verwijderd. Dijksma moet echter met concrete voorstellen komen om dit te realiseren en om vervolgens het verbod te kunnen handhaven. Zo reageert VERAS, de Vereniging voor Aannemers in de Sloop op een aankondiging van de bewindsvrouw dat de juridische verankering van het Asbestdakenverbod per 1 juli 2017 zal plaatsvinden, dat is anderhalf jaar later dan verwacht.

Twee weken geleden schreef Dijksma aan de Tweede Kamer dat ze op advies van de Raad van State de Wet milieubeheer gaat aanpassen wat betreft de asbestverwijdering. “Een onvoldoende solide wettelijke basis kan er in het uiterste geval voor zorgen dat het verbod niet goed handhaafbaar zou zijn”, aldus de bewindsvrouw. Reeds eerder trokken de asbestverwijderaars aan de bel over de in hun ogen magere juridische mogelijkheden om het Asbestdakenverbod te handhaven. Zij tonen zich tevreden met de aanpassing van de wet, maar verwijten de staatssecretaris daarmee erg laat te komen.

Om het verbod te kunnen handhaven, eisen zij dat de staatssecretaris met concrete voorstellen komt om het verbod ook te kunnen handhaven. Ze verwachten dat het verbieden van asbestdaken onvoldoende is om dakeigenaren ertoe aan te zetten het schadelijke materiaal te laten verwijderen. “Wij pleiten daarom voor een meldingsplicht”, zo staat in een toelichting. “Verplicht dakeigenaren uiterlijk 31 december 2016 hun asbestdak te melden.”

Het voordeel is dat eigenaren dan bekend zijn bij de overheid en er tussentijds kunnen worden gewezen op de verplichting tot verwijdering. Alleen hierdoor wordt het mogelijk om nog voor 2024 af te zijn van alle asbestdaken. Inmiddels is een subsidieregeling in het leven geroepen die dit moet stimuleren.

Tevens vinden de asbestverwijderaars het van belang dat sancties worden benoemen voor dakeigenaren die in gebreke blijven. “Bijvoorbeeld een dwangsom die van rechtswege wordt verbeurd indien niet tijdig aan het Asbestdakenverbod is voldaan”, aldus toelichting van Veras. Verder pleiten zij voor het invoeren van standaard werkmethoden, waardoor onnodige kosten zijn te voorkomen. Ze benadrukken dat alleen professionals het werk kunnen uitvoeren.

Bron: Cobouw

Voor meer informatie over onze cursus tot Deskundig Asbest Verwijderaar

DEEL DIT

Asbest verwijderen - DAV