News

Milieurisico’s medicijnresten in zoetwater wereldwijd toegenomen

25 februari 2019

Uit onderzoek door milieukundigen van de Radboud Universiteit blijkt dat de hoeveelheid antibioticum ciprofloxacine in water zo hoog is, dat er een risico op schadelijke ecologische effecten is.

In het onderzoek is naast het antibioticum ciprofloxacine ook carbamazepine – een middel tegen onder ander epilepsie – onderzocht. Het blijkt dat de concentratie van de middelen in 2015 tien tot twintig keer hoger was dan in 1995.

‘Informatiebeschikbaarheid is een groot probleem bij het goed in kaart brengen van de risico’s van medicijnen in het milieu wereldwijd. Er bestaan weliswaar modellen die concentraties medicijnen in het milieu op een gedetailleerde schaal kunnen voorspellen, maar deze zijn vaak alleen te gebruiken voor plekken waar we veel informatie over hebben, zoals Europese rivieren’, aldus Rik Oldenkamp, eerste auteur van de publicatie.

Met het nieuwe model van de onderzoekers, dat voortbouwt op een bestaand model met minder hoge resolutie, is het juist wel mogelijk om wereldwijd voorspellingen te doen op het niveau van individuele ecoregio’s.

Bron: Radboud
DEEL DIT