News

Minister past regelgeving aan, na rapport Alphen aan den Rijn

21 september 2018

Minister Ollongren (van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft naar aanleiding van het rapport ‘Hijsongeval Alphen aan den Rijn’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid laten onderzoeken hoe één centrale partij contractueel verantwoordelijk kan worden gemaakt voor de veiligheid op en rondom de bouwplaats.

Al in 2016 adviseerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid één centrale partij aan te wijzen die verantwoordelijkheid draagt voor een systematisch proces van risicobeheersing voor het gehele bouwproces, met inbegrip van de omgevingveiligheid. En dat de overige partijen worden verplicht om onder regie van de aldus aangewezen partij zodanig met elkaar samen werken als nodig is voor een doelmatige organisatie van dat proces van risicobeheersing.

Ollongren schrijft in een brief aan de Tweede Kamer: “Ik pas de bouwregelgeving aan door één centrale partij voor de omgevingsveiligheid aan te wijzen in lijn met de arbeidsveiligheid”.

Daarnaast past de minister ook de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012) aan. Wat deze aanpassing precies gaat inhouden, is nog niet bekend.

Bevindt u zich in het spanningsveld tussen risico’s, maatregelen en de belangen van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer? Wilt u zorgen voor risicobeheersing tijdens het gehele bouwproces? Dan is de cursus Projectveiligheid wellicht iets voor u!

Daarnaast kunnen wij u volledig ontzorgen op het gebied van projectveiligheidsmanagement. Met een team van ruim 35 ervaren veiligheidskundigen, van ontwerpfase tot en met commissioningfase in uiteenlopende branches.

DEEL DIT