News

Moet de politiek bijspijkeren?

13 september 2017

Uit het jaarverslag van de Inspectie SZW bleek al dat het aantal dodelijke arbeidsongevallen stijgt. Dit is voor het eerst in jaren! De Inspectie is in haar jaarverslag kritisch over het bedrijfsleven: ‘Werknemers die de ultieme prijs betaalden voor vaak onnodige fouten. Als bedrijfsleven en overheid hebben we de morele plicht om van hun dood te leren’.

De Monitor – NCRV is een onderzoek gestart naar aanleiding van de vele geluiden rondom het aantal dodelijke ongevallen op de werkvloer. In de uitzending van 3 september j.l. komt naar voren dat de politiek ervoor heeft gekozen om de verantwoordelijkheden meer bij het bedrijfsleven te leggen. De Inspectie geeft aan dat kennisgeving niet betekent dat de inspectie de verantwoording overneemt. De Inspectie legt duidelijk de verantwoording bij de werkgever.

Maxime Verhagen van Bouwend Nederland vindt dat de bal bij de Inspectie ligt. Handhaving is belangrijk! Kijk naar de verplichte RI&E, in veel bedrijven is dit niet geregeld. De Inspectie kan hier op toezien, zij kunnen de boetes uitdelen. Het bedrijfsleven/vakbonden kunnen dit niet.

De Inspectie SZW staat onder druk. De capaciteit is niet meegegroeid met het aantal ondernemingen en werkenden. Ook is er door het groeiende aantal arbeidsongevallen meer tijd nodig voor ongevalsonderzoek, dit gaat ten koste van preventieve inspectie.  De vraag of er meer capaciteit bij moet komen, is een politieke keuze.

Vraag is waar ligt de eindverantwoordelijkheid? We zijn erg benieuwd naar jullie mening! Moet de politiek hier bijspijkeren? Of mogen we verwachten dat het bedrijfsleven meer eigen verantwoordelijkheid gaat nemen?

Feit is dat er iets moet veranderen. Iedere week 1 à 2 dodelijke arbeidsongevallen. Dit moet toch niet (meer) kunnen?

Wil je hier op reageren? Doe dit dan via onze LinkedIn discussie!

DEEL DIT

De monitor

Relevante links