News

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017

15 mei 2018

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige enquête uitgevoerd door TNO en CBS (in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) onder werknemers in Nederland. Het doel van de NEA is het in kaart brengen van informatie op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsongevallen, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden van werknemers.

Uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2017 blijkt dat aandacht voor veilig en gezond werken samen gaat met een lager verzuim. Dit is terug te zien in alle bedrijfstakken. Uit onderzoek bleek het grootste verschil zichtbaar in de bedrijfstak ‘Vervoer en opslag’. Het verzuim van werknemers die veel aandacht besteden aan gezond en veilig werken bedraagt in die bedrijfstak 3,4 procent. Onder werknemers in dezelfde bedrijfstak die minder aandacht besteden aan veilig en gezond werken is het verzuim 6,1 procent.

DEEL DIT

NEA