News

Nederlanders kampioen zitten

3 april 2019

‘Zitten, het nieuwe roken!’ Je hoort het wel eens voorbijkomen. Maar hoe veel zitten wij Nederlanders eigenlijk? En hoe staat dit in verhouding tot andere landen? TNO zocht het uit.

Cijfers

In heel Europa zitten Nederlanders het meest. 62% zit meer dan 5,5 uur per dag. Een derde van de Nederlanders zit meer dan 7,5 uur en een kwart zelfs meer dan 8,5 uur per dag.
Een belangrijk gedeelte van het zitten gebeurt op het werk. Kijkend naar zitten op het werk, staat Nederland in de top 6 binnen Europa. Nederlandse werknemers zitten gemiddeld 8,3 uur op een weekenddag. Op een doordeweekse dag zitten wij Nederlanders gemiddeld zo’n 10,1 uur. Naar verwachting zal het aandeel zittend werk (door verdere digitalisering en automatisering) verder toenemen. Een ander opvallend gegeven: Een op de zeven Nederlanders loopt nooit meer dan 10 minuten per dag.

De gevolgen van langdurig zitten

Langdurig zitten vergroot de kans op vroegtijdig overlijden, daarvoor is sterk bewijs uit onderzoek ( Hendriksen IJM e.a. Position Statement. Langdurig zitten: een nieuwe bedreiging voor onze gezondheid!) Mensen die meer dan 11 uur/dag zitten lopen 40% meer kans op vroegtijdig overlijden dan mensen die minder dan 4 uur/dag zitten. Langdurig zitten gaat ook gepaard met een hogere kans op verschillende ziektes zoals type II diabetes, depressie en overgewicht/obesitas, depressie, kanker en rugklachten.
Het risico van zitten op ziekten en overlijden is onafhankelijk van bewegen in de vrije tijd. Alleen veel sporten (dagelijks 60-75 min) werkt preventief, maar is voor de meesten niet haalbaar. Daarom is het van belang om het zitten zelf te verminderen.

Wat kan ik doen?

Op dit moment is er nog geen duidelijke richtlijn voor zitten in Nederland. Verschillende studies laten zien dat korte onderbrekingen (enkele minuten) van zitten met staan of lopen al een gunstig effect hebben. Het advies luidt om zitten regelmatig te onderbreken met staan of lopen. De optimale duur en frequentie van deze onderbrekingen is nog niet aan te geven; de eerste adviezen variëren van ‘iedere 20-30 min even opstaan of lopen’ tot minimaal 2 uur per dag staan. Lang staan kan echter ook leiden tot lichamelijke klachten. Daarom is het advies om niet meer dan 1 uur achtereen en 4 uur totaal op een dag te staan.
Maatregelen om zittend bureauwerk af te wisselen zijn grofweg in te delen in: 1) alternatieve werkplekken en 2) gedragsinterventies. Een combinatie van beide typen maatregelen werkt het beste, blijkt uit onderzoek.
Bij alternatieve werkplekken kan bijvoorbeeld aan zit-stabureaus gedacht worden. Of een bureaufiets. Kader maakt gebruik van zowel zit-stabureaus als bureaufietsen. Beide maatregelen hebben een positief effect gehad binnen de organisatie. Mits goed geïmplementeerd, kunnen dit soort maatregelen op korte termijn leiden tot minder zitten, bij veelal gelijkblijvende werkprestaties.

Maar het onderbreken van zitten is ook mogelijk zonder aanpassing van de werkplek, namelijk door het introduceren van kleine beweegmomentjes. Denk hierbij aan staand telefoneren, naar een collega lopen in plaats van mailen, lunchwandelen of wandelend overleggen.

Bron: TNO
DEEL DIT

langdurig zitten - nederland kampioen zitten