News

NEN 3140 en NEN 3840 herzien

20 december 2018

De NEN 3140 (de norm voor bedrijfsvoering van elektrische installaties, laagspanning) en NEN 3840 (de norm voor bedrijfsvoering van elektrische installaties, hoogspanning) zijn aangepast. Dit zijn de normen voor het beheer van elektrische installaties en het werken eraan. De vernieuwde uitgaven zijn geheel in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten. Ook zijn wijzigingen uit NEN-EN 50110 doorgevoerd.

DEEL DIT

Nen