News

Nieuwe beschikking verplicht melden beroepsziekten

3 oktober 2017

De beschikking waarin geregeld is dat bedrijfsartsen en arbodiensten beroepsziekten verplicht moeten melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) wordt per 1 januari 2018 vernieuwd. Het NCvB van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam is voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 januari 2022 opnieuw aangewezen als de instelling waar arbodiensten en bedrijfsartsen melding moeten doen van een – bij een werknemer aangetoonde – beroepsziekte.

De beschikking tot het aanwijzen van het NCvB als instelling is op 27 september 2017 gepubliceerd in de Staatscourant (Jaargang 2017, nr. 54144).

Bron: Arboportaal

DEEL DIT

Beroepsziekten