News

Nieuwe CROW 400

1 augustus 2017

Onlangs is de nieuwe CROW 400 gepubliceerd, hoewel er nog sprake is van een overgangstermijn van 1 jaar waarin de oude nog geldig is, hebben wij hieronder enkele inhoudelijke wijzigingen verwoord:

  • Er is meer invulling gegeven aan het “risicogestuurd werken”. Na het vaststellen van de veiligheidsklasse is het aan de veiligheidskundige om de maatregelen per werk voor te schrijven.
  • De veiligheidsklassen T en F klassen zijn gewijzigd naar klassen ‘Oranje’, ‘Rood’ en ‘Zwart’.
  • Het vaststellen van diezelfde veiligheidsklasse gebeurt nu via een SRC-Humaan lijst. Deze is gepubliceerd door het RIVM medio 2002.

Geconcludeerd mag worden dat de veiligheidskundige ter zake kundig moet zijn en de maatregelen dienen te worden gemotiveerd.

Wilt u goed voorbereid zijn op de gewijzigde CROW? Volg de Middelbare Veiligheidskunde of Middelbare Arbeidshygiëne opleiding.

DEEL DIT