News

Nieuwe inzichten door onderzoeksresultaten hijsongeval

5 juli 2016

Belangrijkste conclusie: “Stel bij bouwprojecten één partij aan die de verantwoordelijkheid draagt voor risicobeheersing, waaronder omgevingsveiligheid” (2016, Onderzoeksraad voor de Veiligheid).
“Geen enkele partij realiseerde zich dat het hijsen van het brugdeel risico’s had voor de omgeving. Door de lage stabiliteit van de hijsopstelling was het omvallen van de kranen onvermijdelijk.”

De Onderzoeksraad vindt het van cruciaal belang dat er bij de realisatie van bouwwerken een adequate vorm van risicobeheersing komt. De Raad beveelt daarom aan om bij bouwprojecten één centrale partij aan te wijzen die de verantwoordelijkheid draagt voor risicobeheersing, waaronder omgevingsveiligheid.

Draagt u verantwoordelijkheid voor risicobeheersing van projecten? Beschikt u over de tijd, de kennis en daadkracht om risicobeheersing adequaat te realiseren? Kader kan u helpen door u met capaciteit of kennis te ondersteunen.

Wij stellen graag ervaring met het succesvol inrichten van veiligheid tijdens projecten aan u beschikbaar. Een selectie uit onze ervaring is het invulling geven aan het overal veiligheidsbeleid bij het bouwen en uitbreiden van fabrieken, windmolens en infrastructurele werken. Maak gebruik van onze ervaren veiligheidskundigen of volg bij ons de opleiding projectveiligheid of veiligheidskunde. Zorg dat u risicobeheersing professioneel invult en breng daarmee projectveiligheid op een hoger niveau.

Roelof KleinJan

DEEL DIT