News

Nieuwe PBM-verordening van kracht

10 april 2018

Per 21 april 2018 is de nieuwe PBM-verordening (2016/425) van kracht. Deze zal de huidige PBM-richtlijn vervangen. In tegenstelling tot de huidige PBM-richtlijn hoeft de nieuwe PBM-verordening niet te worden omgezet in nationale wetgeving. De verordening is bindend en direct van toepassing op alle Europese lidstaten.

In de nieuwe PBM-verordening zijn strengere regels opgenomen voor het op de markt brengen van PBM binnen de Europese Unie. De verordening legt regels op voor het gehele distributiekanaal, van fabrikant tot distributeur.

Vanaf 21 april moeten alle nieuwe PBM die op de markt komen voldoen aan de nieuwe verordening. Voor bestaande PBM is er een overgangsjaar. De bestaande PBM moeten uiterlijk 21 april 2019 voldoen aan de verordening mits deze niet voor die datum zijn vervallen.

De belangrijkste wijzigingen

Geldigheidstermijn

De certificering van PBM kent in de nieuwe verordening  een geldigheidsduur van 5 jaar. Binnen de huidige wetgeving was geen geldigheidslimiet gespecificeerd.

Categorie wijziging en uitgesloten producten

In PBM-verordening 2016/425 zijn categorieën PBM en de uitzonderingen nadrukkelijker beschreven. In de omschrijving wordt namelijk met de wijzingen uitgegaan van de risico’s en in mindere mate van het middel dat bescherming moet bieden. Ook zijn er een aantal aanvullingen gedaan om de categorieën beter te kunnen duiden. Als gevolg van deze wijzigingen zullen een aantal PBM van categorie wisselen. Zo zal gehoorbescherming bijvoorbeeld van categorie II naar categorie III gaan omdat ‘schadelijk lawaai’ nu specifiek als categorie III risico is opgenomen

De PBM veranderen

Wat velen trouwens niet weten, is dat er niets veranderd mag worden aan een PBM nadat deze een certificering heeft ontvangen. Dat gaat ver: een veter uit een veiligheidsschoen mag niet worden vervangen door een veter van een ander merk omdat dan de veiligheid niet meer te controleren is.

DEEL DIT