News

Nieuwe PGS 15 gepubliceerd

5 oktober 2016

PGS 2015:2011 was slechts gedeeltelijk geactualiseerd. Met deze versie is een aantal jaar ervaring opgedaan. Op basis van deze ervaring en de nieuwste stand der techniek is in september 2016 een nieuwe PGS 15 gepubliceerd. Met deze actualisatie is ook beter voldaan aan de wens om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte op te schrijven. Ook is generiek voorzien in de mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken waardoor niet meer per voorschrift is aangegeven of dit wel of niet is toegelaten.
Bij deze actualisatie zijn tevens twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd: 2a en 4.

PGS 15 is opgesteld door het PGS 15-team met daarin vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven.

Wilt u meer weten over het werken met Gevaarlijke stoffen?

DEEL DIT

gevaarlijke stoffen - mengsel

Relevante links