News

Nieuwe versie VCA is een feit

15 januari 2018

De herziene versie van de VGM Checklist Aannemers (VCA), VCA 2017/6.0 zal naar verwachting op 1 februari aanstaande worden gepubliceerd. De VCA versie 2017/6.0 vervangt vanaf het moment van publicatie de VCA versie 2008/5.1.

Overgangsperiode
Alle bedrijven met een VCA certificering krijgen met de nieuwe versie te maken. Vanaf het moment van publicatie geldt een overgangsperiode van 3 jaar en 6 maanden. Na deze overgangsperiode zullen alle VCA certificaten gebaseerd moeten zijn op de toetsing van de vragen uit de checklist VCA 2017/6.0.

Vanaf 3 maanden na publicatie zullen nieuwe VCA certificaties gebaseerd worden op de VCA versie 2017/6.0. Tot 3 maanden na publicatie kan nog gecertificeerd worden volgens de VCA versie 2008/5.1 mits hercertificatie binnen 6 maanden na publicatie van de nieuwe versie gerealiseerd wordt.

De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-examens.

VCA 2017/6.0
VCA 2017/6.0 bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:

1. Terug naar de basis
Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door het strakker formuleren en ontdubbelen is het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven zijn logischer gestructureerd. Vergeleken met de VCA- 2008/5.1 is er minder aandacht voor milieu-eisen.

2. Werkplek: meer aandacht voor de praktijk
De onderdelen die over de werkplek gaan zijn aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij praktijk. Ook is er meer tijd ingeruimd voor certificatie-audits op de werkplek.

3. Gedrag: ruimte voor maatwerk
Er komt meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA** en VCA-Petrochemie-bedrijven.

4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten
De positie van de zzp’er binnen de VCA is verduidelijkt. Door meer must-vragen op te nemen voor het certificatieniveau VCA*, wordt de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten verhoogd. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.

5. VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid
Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen accenten meer. De nieuwe versie is zo ingericht dat ook andere landen deze makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.

Verkrijgbaarheid en kosten
De nieuwe VGM Checklist Aannemers is na publicatie te bestellen op www.vcachecklist.nl . Naar verwachting komen de kosten op 20 a 25 euro.

Nulmeting
Wilt u weten wat de veranderingen in de VCA-checklist voor u betekenen? Laat Kader een nulmeting uitvoeren om te beoordelen in hoeverre uw organisatie al invulling geeft aan de nieuwe versie en wat nodig is om te komen tot certificering volgens de VCA 2017/6.0.

DEEL DIT

nieuwe logo's vca-vco-vcu