News

Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd – CMR stoffen

14 september 2017

Het Arbeidsomstandighedenbesluit is gewijzigd in verband met verduidelijking bij het nemen van doeltreffende maatregelen indien sprake is van overschrijding van een grenswaarde voor CMR stoffen.

Wanneer grenswaarden worden overschreden moet er een Plan van Aanpak (PVA) aangeleverd worden. De inhoud van dit Plan van Aanpak is voortaan vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

In het PVA moet een stappenplan staan waarin naar voren komen op welke termijn (door middel van een tijdpad) de grenswaarde wel haalbaar is.

Lees hier de publicatie in de Staatscourant.

DEEL DIT

gevaarlijke stoffen - mengsel

Relevante links