News

Toekenning Hobéon SKO studiepunten MAH opleiding van Kader

22 juni 2017

In maart hebben wij u ingelicht over onze nieuwe opleiding Middelbare Arbeidshygiëne. Certificerende instelling Hobéon SKO heeft intussen een waardering van 15 VK studiepunten toegekend aan de MAH opleiding. De opleiding wordt opgenomen in de activiteitenlijst A&O/AH/VK.

Vrijstelling voor MVK’ers en HVK’ers

Met een diploma MVK of HVK komt u in aanmerking voor vrijstelling van een aantal opleidingsdagen van onze arbeidshygiënist opleiding. We gaan ervan uit dat u als veiligheidskundige de basiskennis op o.a. gebied van gevaarlijke stoffen, fysische factoren en fysieke belasting beheerst. U volgt alleen het specialisatietraject.

2 oktober kunt u de MAH opleiding in Zeist volgen en 1 november in Almelo!

DEEL DIT

Opleiding MAH

Relevante links