News

Nieuwe versie handreiking veilig gebruik van nanomaterialen

2 februari 2017

FNV en VNO-NCW hebben een nieuwe versie van de ‘Handreiking veilig werken met nanomaterialen en -producten ’ uitgebracht. De handreiking is bedoeld voor werkgevers en werknemers, als hulp bij het risicomanagement van nanomaterialen. Dit zijn chemische stoffen of materialen waarbij de afmetingen ultrafijn zijn, waardoor ze speciale eigenschappen hebben die ze interessant maken voor gebruik.

In de nieuwe versie van oktober 2016 (versie 7.6 ) is de kennis over de risico’s van nanomaterialen geactualiseerd. Er wordt zowel aandacht besteed aan de risico’s van synthetische nanodeeltjes als aan nanodeeltjes die gevormd worden op de werkplek of afkomstig zijn van conventionele producten. Beschreven wordt hoe hier veilig mee kan worden omgegaan. Maatregelen om blootstelling te voorkomen worden aangegeven.

Ook wordt ingegaan op het belang van de registratie van de blootstelling aan hoog risico-nanomaterialen.

De handreiking geeft verder informatie over de integratie van nanomaterialen in de verplichte risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) gericht op het werken met deze chemische stoffen of materialen.

Bron: Arboportaal

DEEL DIT

nano