News

Gebouwen met hoog energielabel presteren ondermaats

17 mei 2017

Verstrekte energielabels voor gebouwen blijken vaak niet overeen te komen met de daadwerkelijke energieprestaties die je zou mogen verwachten. Hoe groener het label is, hoe groter de afstand is tussen papier en praktijk.

Dat zijn de eerste voorzichtige conclusies van een onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse overheid naar de daadwerkelijke energieprestaties van 14 gebouwen. Later dit jaar volgt de slotsom.

“De eerste resultaten bevestigen onze vermoedens,”, zegt managing director Giel van Giersbergen van E-nolis, een start-upbedrijf dat zich met een nieuwe methode (de Energy Navigator) heeft gespecialiseerd in onderzoek naar de energieprestaties van gebouwen.

Zieke gebouwen vergelijken
“Veel partijen concentreren zich op big data van gebouwen, pure benchmarking. Ik vind dat zieke gebouwen met zieke gebouwen vergelijken. Met slimme algoritmes koppelen wij het energielabel aan het daadwerkelijke gebruik. De volgende stap is dat we op afstand de energieconsumptie registeren.”

Al langer bestaat er discussie over de waarde van enkel een energielabel. Het onderzoek van E-nolis wijst ook in die richting; een c-label gebouw presteert vaak niet als c-labelgebouw. “We zien ook een trend. Hoe hoger het energielabel, hoe groter de gab. Dat komt omdat er in gebouwen met een beter energielabel meer installaties en systemen zitten die ook tegen elkaar in gaan werken.”

“Stoppen met energielabels hoeft van mij niet, maar het geeft wel aan dat we continu de vinger aan de pols moeten houden. Daarnaast geeft het aan dat er op het gebied van inregelen van installaties nog een groot besparingspotentieel is.”

WTC-gebouw
Bernardo Korenberg, CSR Manager, is namens Bouwinvest betrokken bij het onderzoek. Hij is blij met de bevindingen. “Wij zijn bijvoorbeeld eigenaar van het WTC-gebouw in Den Haag. Een omvangrijk gebouw van meer dan 63.000 vierkante meter. Het heeft een energielabel A. Nu weten we dat we zelfs daar nog potentieel 20 tot 25 procent energie kunnen besparen.”

In 2023 mogen gebouweigenaren geen gebouwen meer verhuren met een energielabel dat lager is dan C. Bouwinvest raakt daar niet van in paniek. Korenberg: “Absoluut niet, wij juichen dat toe. En door inzichtelijk te maken wat een gebouw daadwerkelijk verbruikt, bereik je nog veel meer. Daarmee kun je namelijk ook het beheer en onderhoud beter aansturen. Afrekenen op prestaties wordt dan mogelijk.”

Bron: Cobouw

Meer informatie over onze EPA opleidingen

DEEL DIT

EPA - Energiebesparing - Energielabel

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.