News

Wijzigingen per 1 juli in de Arbowet – hoe zat het ook alweer?

28 augustus 2017

Reden voor het herzien van de Arbowet door de regering is de veranderende arbeidsmarkt waarbij de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking van steeds groter belang wordt. De belangrijkste wijzigingen in de Arbowet die gepland staan voor juli 2017 hebben te maken met de rol en positie van de preventiemedewerker en bedrijfsarts.

Aanstellen preventiemedewerker

Voor het aanstellen van de preventiemedewerker zal per 1 juli 2017 aan (mits aanwezig) de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) instemming moeten worden gevraagd voor zowel de persoon als de positionering in de organisatie. De belangrijkheid van de preventiemedewerker betreffende het arbeidsomstandighedenbeleid wordt daarmee binnen de organisatie vergroot. Dit omdat hem/haar, op grond van artikel 13 lid 7 onder b, nadrukkelijk wordt opgelegd om samen met de aanwezige deskundige personen, de OR of PVT of belanghebbende werknemers een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid te waarborgen.

Adviserende rol bedrijfsarts

De bedrijfsarts krijgt een nadrukkelijker adviserende rol over preventieve maatregelen betreffende het arbeidsomstandighedenbeleid en moet doeltreffend toegankelijk zijn
voor medewerkers binnen de organisatie. Daarnaast dient de bedrijfsarts meer toegang tot de arbeidsplaatsen te krijgen. Dit betekent dat de bedrijfsarts ook daadwerkelijk in de gelegenheid moet zijn om arbeidsplaatsen in het bedrijf of de inrichting van de werkgever te bezoeken. De medewerkers hebben vanaf dan altijd het recht om een bedrijfsarts te bezoeken, ook wanneer er nog geen sprake is van verzuim en/of klachten. Het doel hiervan is uiteindelijk klachten en verzuim te voorkomen. Het bezoeken van de bedrijfsarts vindt plaats zonder toestemming en/of het informeren van de werkgever. Daarnaast krijgt de medewerker het recht op een second opinion, wat in principe niet mag worden geweigerd. Het initiatief hierbij ligt bij de medewerker zelf.

DEEL DIT

veiligheid en preventie

Relevante links