News

Sentinel- en waarschuwingssystemen vangen de eerste tekenen van werkgerelateerde ziekten op

28 augustus 2017

Waarschuwings- en sentinelsystemen maken het mogelijk nieuwe of opkomende werkgerelateerde ziektes op te sporen en kunnen de officiële cijfers aangaande beroepsziekten aanvullen. EU-OSHA heeft de literatuur over het beperkte aantal waarschuwings- en sentinelsystemen dat wordt gebruikt, geëvalueerd om de voordelen daarvan op waarde te kunnen schatten.

Ze kunnen helpen werkplekinterventies en preventie gericht aan te pakken.
De evaluatie door EU-OSHA biedt voorbeelden van goede praktijken en benadrukt het belang van een betere integratie van werkplekblootstellingsbeoordelingen, een betere toepassking op specifieke groepen werknemers en ziekten, en het bereiken van de juiste actoren om deze systemen maximaal te benutten.

Bron: Arboportaal

DEEL DIT

Veiligheidskunde - procesveiligheid