News

SER voert onderzoek uit naar gevolgen gezond en veilig werken

15 november 2017

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt de SER een verkenning uit te voeren naar de gevolgen van gezond en veilig werken, nu de arbeidsrelaties zich zo sterk ontwikkelen.

Afgelopen jaren zijn flexibele en andersoortige arbeidsrelaties flink gegroeid op de Nederlandse arbeidsmarkt. Er is al aandacht voor de economische gevolgen en de effecten op de arbeidsmarkt. De minister wil dat daarnaast gekeken wordt naar de gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de werkenden.

Een van de vragen is of het stelsel voor gezond en veilig werken, nu en op termijn, voldoende is toegerust voor de bescherming van alle werkenden, waaronder werkenden in flexibele arbeidsrelaties.

Bron: SER

DEEL DIT

Tweede kamer - arbowet