News

NVvA Actieplan Voorkomen van Beroepsziekten

18 juni 2018

Afgelopen mei heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne het Actieplan Voorkomen van Beroepsziekten gepubliceerd. Het aantal slachtoffers van beroepsziekten in Nederland is onveranderd hoog.

Bedrijven zijn zich nog onvoldoende bewust van langetermijnrisico’s van stoffen, fysische en fysieke belastingen. Blootstelling aan (ogenschijnlijk onschuldige) stoffen kunnen leiden tot ernstige klachten, variërend van eczeem en astma tot kanker. Ook fysieke belasting, bijvoorbeeld door tillen, en fysische belasting, zoals trillingen, kunnen het lichaam zodanig beschadigen dat medewerkers arbeidsongeschikt worden.

De komende jaren gaat de NVvA zich actief inzetten om het aantal beroepsziekten te verminderen. Dit wil zij doen samen met andere betrokken partijen als werkenden, bedrijven, (bedrijfs)artsen en sociale partners.

De NVvA gaat langs vier punten activiteiten opzetten:

  • Bewustwording en kennis voor werknemers.
  • Bewustwording en kennis voor werkgevers.
  • Herkennen van beroepsziekten.
  • Borging op de lange termijn.

Het belang van preventie mag duidelijk zijn. Een beroepsziekte heeft voor de betrokkenen een grote impact en kan leiden tot baanverlies en inkomensterugval. Maar ook gelet op maatschappelijk niveau. Als we langer moeten doorwerken moeten we ook langer gezond blijven om dat werk te kunnen doen. De (Middelbaar) Arbeidshygiënist is een belangrijke schakel in het voorkomen van beroepsziekten.

Door de lange tijd tussen de blootstelling aan risico’s en de effecten ervan is het lastig om mensen te overtuigen om nu al maatregelen te nemen. Om preventieve maatregelen te kunnen nemen, moeten bedrijven eerst weten wat de risico’s zijn.

Arbeidshygiënisten kunnen deze essentiële kennis naar bedrijven brengen. Zij kunnen als specialisten de risico’s inventariseren, metingen uitvoeren om blootstelling in kaart te brengen en adviseren over preventieve maatregelen. De expertise van arbeidshygiënisten speelt ook een belangrijke rol bij het vinden van oorzaken van mogelijke beroepsziekten. In samenwerking met bedrijfsartsen kunnen zij het complexe samenspel van factoren ontrafelen om mogelijke oorzaken in kaart te brengen.

Bron: NVvA

DEEL DIT

NVVA - Middelbare Arbeidshygiëne

Relevante links