News

Onderzoek verkenning opkomende risico’s arbeidsveiligheid

9 december 2016

TNO heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) twee verkenningen gedaan naar opkomende arbeidsveiligheid risico’s.

In het eerste onderzoek heeft TNO een verkenning gedaan naar de veiligheidsrisico’s als gevolg van de digitalisering van de werkplek. Onder deze risico’s vallen onder meer cybersecurity van bedrijfssystemen, arbeidsmiddelen die zijn verbonden met internet, industrial control systems (ICS), robotisering en mobiele applicaties (apps). Via een literatuurstudie, interviews met experts en workshops zijn risico’s en beheersmaatregelen in kaart gebracht.

In het tweede onderzoek is gekeken naar de veiligheidsrisico’s als gevolg van de inzet van robots op de werkplek. Uit de verkenning blijkt dat de fabrikant van robots en robottoepassingen een belangrijke rol heeft op gebied van arbeidsveiligheid. De risico’s zijn voor een deel een gevolg van IT-koppelingen tussen arbeidsmiddelen, zoals omschreven in de eerste verkenning.

Bron: Arboportaal

DEEL DIT

tno