News

Ongeval tijdens sollicitatieprocedure, recht op doorbetaling loon?

15 mei 2019

In het kader van een sollicitatieprocedure loopt een man op 11 juni 2018 een dag mee bij een leverancier en producent van terrasoverkappingen. Tijdens de werkzaamheden zijn zware materialen (glasplaten/ruiten) van de heftruck gevallen boven op zijn been. Hierdoor heeft de sollicitant een gecompliceerde enkel/beenbreuk opgelopen en heeft hij een operatie moeten ondergaan.

De sollicitant stelt dat er een mondelinge arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand is gekomen. Hij vindt dat hij recht heeft op doorbetaling van zijn salaris/een vergoeding van zijn gederfde inkomsten. Maar wat oordeelt het hof?

Wel of geen dienstverband?

De sollicitant vraagt bij het UWV een Ziektewetuitkering aan, pas nadat hij bezwaar heeft gemaakt tegen een afwijzing, wordt dit hem toegekend. De sollicitant wil een uitbetaling voor zijn meeloopdag op 11 juni en stelt dat deze dag al eerste werkdag geldt. Hij zegt dat hem mondeling is toegezegd dat hij na deze meeloopdag in dienst zou treden bij de werkgever. Daarmee zou hij dus recht hebben op doorbetaling van zijn salaris (€ 1500,- per maand). De werkgever stelt echter dat de meeloopdag onderdeel is van de sollicitatieprocedure. Pas daarna wordt bepaald of er een dienstverband wordt aangegaan.

Wat oordeelt het hof?

Naar het oordeel van het hof zijn er nog onvoldoende duidelijke aanknopingspunten aanwezig om voorshands te kunnen oordelen dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. Wat betreft de gederfde inkomsten stelt het hof dat de man een Ziektewetuitkering van ongeveer € 800,- netto per maand heeft ontvangen.  De inkomensschade zou dan resteren op € 700,- per maand. Ten tijde van het arrest heeft het ongeval acht maanden geleden plaatsgevonden.  Het totaal bedrag van de geleden schade is daarmee opgelopen tot € 5.600,-. De man heeft inmiddels echter € 12.500,- aan voorschotten van de verzekeraar van de werkgever ontvangen. Het vindt dat daarmee de geleden inkomensschade en ook de inkomensderving voor een aantal toekomstige maanden voldaan kan worden.  Ook draait de man op voor de proceskosten van het hoger beroep.

DEEL DIT

rechtspraak